associatedconsultants

associated consultants

Når tid, ressourcer og kompetencer ikke er til stede

.

De fleste virksomheder står dagligt overfor at skulle træffe beslutninger, der har en effekt på den kortsigtede eller langsigtede forretning. Det arbejde varetages som hovedregel indenfor virksomhedens normale drift, men ikke sjældent mangler der tid, ressourcer eller kompetencer. Det kan handle om:

  • nye initiativer/forretningsområder der skal efterprøves
  • optimering af resultater
  • optimering af processer
  • Interne udfordringer der skæmmer resultater
  • internationalisering
 
 

Når tid, kompetencer eller ressourcer ikke er til stede, kan man udskyde beslutninger, eller træffe beslutninger der ikke er forankret ordentligt i organisationen, eller ansætte nye folk. Ofte er det for dyrt, alternativt ineffektivt, og det er her associated-consultants kommer ind i billedet.

associated consultants er en ejerdrevet virksomhed med mange års erfaring indenfor strategi, forretningsudvikling, salg, ledelse, procesoptimering – både lokalt og internationalt.

Den viden vil vi gerne stille til rådighed i kortere eller længere varighed, hvor vi både kan deltage som sparringspartner, eller som en ressource, der løser specifikke opgaver. Uanset hvordan vi indgår, handler det altid om:

  • Tæt samarbejde og tillid
  • At levere resultater
  • Innovation
 

 

Etableret 2022, og ejet af Associated Consultants partnere.