associatedconsultants

Problemformulering med klare mål
og en process der afstemmes undervejs

Herunder er et overblik over de processer der typisk kan indgå. De er naturligvis kun vejledende og den endelige form og udseende vil først kunne krystalliseres når målsætning, problemstilling, tidshorisont, og øvrige områder, herunder adgang til data og ressourcer er kendt.

01

Engagement

Det indledende møde sætter de overordneede rammer for samarbejdet og arbejdets omfang, samt målsætninger:

 • Præsentation af jeres forretning
 • Præsentation af Associated Consultants
 • Overordnet målsætning
 • Tidshorisont
 • Hvem er projektejer samt øvrige ansvarlige
 • Adgang til data og organisation

Efter det indlednede møde formuleres og underskrives samarbejdsaftale.

02

Problemformulering

Projektet brydes ned i mindre bestandele så vi når ind til roden omkring den opstillede problemformulering, så fokus og indsats optimeres for alle parter. Afhængig af målsætninger og problemformulering vil det bla. indeholde:

 • Afdelinger
 • Funktioner
 • Processer/ Systemer 
 • Organisation  
 • Økonomi
 
Herunder at sikre indsigt omkring den værdi der kan skabes med en gennemførsel af projektet. 

03

Diagnose og
Løsninger

Indsamling af viden og analyse de enkelte bestanddele til det niveau der er relevant og nødvendigt for at validere mulige løsninger.

 • Data indsamling.
 • Process forståelse.
 • Interview med centrale medarbejdere.
 • Identificere mangler og udfordringer.
 • Økonomisk effekt af ændringer.
 • Validering og feedback.


Det samlede billede skal give grundlag for at bestemme hvilke løsninger der kan eller skal tages i anvendelse.

04

Indstilling af
løsning

Presentation af løsning, herunder:

 • Hvorfor denne løsning passer
 • Grundlag for løsning 
 • Hvor og hvordan skabes værdi
 • Tidshorisont for en implementering  
 • Eventuelle mangler og udfordringer (kan være tid, ressourcer, systemer, evner)

Optioner herefter

05

Implementering

Det er oplagt at tale om implementering af projektet, forudsat at der skabes værdi, men her vil typisk være flere områder der skal vurderes. 

 • Intern implementering  (tilgængelige ressourcer og skills). 
 • Implementering hvor vi deltager. 
 • Implementering hvor øvrige eksterne konsulenter deltager.
 • Projektet implementeres, men må udsættes.
 • Projekt forkastes .